Nadace Mucha

Nadace Mucha je nezávislou neziskovou dobročinnou organizací. Byla založena v roce 1992 po smrti umělcova syna Jiřího jeho manželkou Geraldinou Muchovou společně s jejich jediným synem Johnem Muchou.

Hlavním posláním nadace je:

  • pečovat ve spolupráci s Mucha Trust o uměleckou pozůstalost Alfonse Muchy a přispět tak k jejímu zachování
  • propagovat tvorbu Alfonse Muchy
  • propagovat umělecký odkaz Jiřího a Geraldiny Muchové

Mucha byl hluboce přesvědčen o tom, že umění má pro lidstvo nepostradatelný přínos a že by mělo být zpřístupněno co nejširší veřejnosti.

Nadace Mucha proto aktivně pracuje na propagování díla Alfonse Muchy:

  • organizací výstav po celém světě
  • publikační činností
  • správou Muchova muzea v Praze