Muchovo muzeum

Muchovo muzeum založila Nadace Mucha v roce 1998 ve spolupráci se společností COPA s. r. o. Jedná se o jediné oficiální muzeum věnované Alfonsi Muchovi. Veškerá díla v muzeu pochází ze sbírky Mucha Trust a muzeum přímo podporuje práci Nadace Mucha.

V první části muzea je sbírka Muchových dekorativních panó, která vytvořil na přelomu 19. a 20. století v Paříži. Tyto série tematických litografií patří mezi vůbec nejoblíbenější a nejznámější a byly vytvořeny jako nenákladná umělecká díla, která mohla zdobit i ty nejskromnější domácnosti.

Muzeum vystavuje také výběr Muchových plakátů z konce 19. století – tzv. fin de siècle – včetně dvou originálních zkušebních tisků plakátu Gismonda, který Mucha vytvořil pro Sarah Bernhardtovou. Nejen že toto dílo Muchu nebývale proslavilo, způsobilo také zásadní převrat v navrhování plakátů. Podlouhlý úzký tvar, jemné pastelové barvy, efekt svatozáře okolo hlavy – tyto prvky měly na Muchových plakátech své místo po celou jeho kariéru.

Až na monumentální plátna Slovanské epopeje jsou Muchovy olejomalby poměrně neznámé. Výběr maleb vystavených v muzeu odhaluje celou škálu Muchových uměleckých ambicí, od těch osobních až po poselství do budoucna. Většina děl vystavených v muzeu pochází z pozdního období Muchova života, jedinou výjimkou je Věštkyně, která patří mezi jeho rané práce.

Atmosféra konce století v Paříži, tzv. fin de siècle, a Muchova ateliéru na ulici Rue du Val-de-Grâce je přiblížena za pomoci dobových prvků z umělcova ateliéru. Spoustu z těchto objektů lze spatřit na fotografiích modelů, které Mucha ve svém ateliéru fotil, ale také v jeho kresbách nebo na plakátech. Předměty koupené v Paříži ho obklopovaly na cestách, dokud se konečně neusadil v Praze.

Na výstavě je k vidění také výběr skic a návrhů, na jejichž základě pak vznikala finální umělecká díla. Kresby a pastely odráží šířku jeho umělecké vize, porozumění různým uměleckým prostředkům a jejich mistrné ovládání.